VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2023

VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2023

Kraków – Wieliczka – Kąśna Dolna | 27 lutego – 5 marca 2023

Dyrektor Artystyczny Marta Polańska

W dniach 27 lutego – 5 marca 2023 w Krakowie, Wieliczce i Kąśnej Dolnej odbył się VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2023, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, prof. dr hab. Andrzej Pikul, prof. dr hab. Benjamin Vogel.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest unikalnym w skali całego kraju wydarzeniem o charakterze artystyczno-edukacyjnym, które ujmuje zagadnienia pianistyczne w sposób holistyczny łącząc teorię muzyki z praktyką wykonawczą, a także uwzględniając w procesie kształcenia młodych pianistów niezwykle istotny aspekt instrumentologiczny. Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pianistka Marta Polańska jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i praktyk wykonawczych na instrumentach historycznych oraz współczesnych, a także wieloaspektowej roli fortepianu i pianisty.

Podczas koncertów festiwalowych odbywających się w siedzibach współorganizatorów: Sali Gotyckiej Zamku Żupnego oraz Auli Sztygarówki Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, Sali Balowej Instytutu Kultury Willa Decjusza i Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz w Kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie wystąpili znakomici artyści: Elżbieta Stefańska – klawesyn, Joanna Ławrynowicz-Just – fortepian, Ewa Biegas – sopran, Grzegorz Biegas – fortepian, Hubert Rutkowski – fortepian historyczny i współczesny, Katarzyna Drogosz – fortepian historyczny, Tomasz Jarosz – baryton, Marek Polański - skrzypce, Dawid Rzepka – organy, Arkadiusz Bała – puzon, Paweł Gajewski – trąbka, muzycy zespołu Arte dei Suonatori: Ewa Golińska – skrzypce, Anna Krzyżak-Siarkowska – altówka, Kathrin Sutor - wiolonczela oraz Michał Babiarz – fortepian, który wykonał tytułową kompozycję: Sonatę pian’e forte na fortepian i taśmę Leo Brouwera.

W ramach Festiwalu odbywała się Akademia „Piano e Forte” – cykl wykładów i warsztatów dotyczących historii i budowy fortepianu, praktyk wykonawczych i literatury fortepianowej. W tegorocznej edycji wystąpili wybitni prelegenci: prof. dr hab. Benjamin Vogel – wybitny instrumentolog (wykład: „Fortepiany Chopina w zbiorach polskich”), prof. dr hab. Andrzej Pikul (Mistrzowski Kurs Pianistyczny z udziałem laureatów Konkursu „Piano e Forte” oraz innych konkursów pianistycznych), prof. Hubert Rutkowski (wykład dotyczący wpływu doświadczenia w grze na instrumentach historycznych na wykonawstwo oraz interpretację na instrumentach współczesnych połączony z koncertem na instrumentach historycznych: Pleyel 1847, Brodmann 1815, Broadwood 1841, Steinway 1872 oraz współczesnym fortepianie marki Steinway), prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta (wykład dotyczący problematyki tremy), Maria Wosiek - konsultant CEA (warsztaty pianistyczne), Andrzej Chabracki – Prezes SPSF, przedstawiciele Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie: Marcin Wąsowski – Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw, Aleksandra Gruda – Dział Promocji i PR. Unikatowe w skali całego kraju Warsztaty instrumentologiczne dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia poprowadzili: dr Paulina Tkaczyk-Cichoń (klawesyn i szpinet), mgr Magdalena Smrokowska (klawikord), mgr Zenon Kulik (fortepian). O zabytkowych i nieznanych instrumentach muzycznych znajdujących się w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie opowiedziała mgr Paulina Skrok.

Uczestników VI Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2023 z całej Polski oceniało Jury w składzie: mgr Waldemar Król – przewodniczący, dr Ayham Hammour, mgr Elżbieta Hoffman, mgr Anna Kozłowska – sekretarz Jury.

Patronat medialny nad VI Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2023 objęli: TVP Kultura, Polskie Radio Chopin, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl, Puls Wieliczki, POLMIC.pl

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU