EHPS 2023: Zdrowie uczniów szkół muzycznych i aktorskich a radzenie sobie z tremą

W dniach od 4-8 września 2023 odbywała się 37. Konferencja Naukowa Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS) na Uniwersytecie w Bremie, w której wzięło udział kilkuset naukowców z całego świata.
Przedmiotem wystąpienia trzech przedstawicieli Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato była próba odpowiedzi na pytanie: Jak radzić sobie ze stresem – tremą aby zachować zdrowie? Badania przeprowadzone wśród młodzieży szkół artystycznych –muzycznych i  aktorskich - ukazały, że radzenie sobie z tremą zależy w dużej mierze od zdolności muzycznych/aktorskich, posiadanych zasobów osobowych – głównie samooceny i poczucia własnej wartości – oraz ćwiczenia czyli pracy nad przygotowaniem repertuaru.


Rodzaj grantu: Życie publiczne
Nazwa zadania: Aktywny udział 3 przedstawicieli Towarzystwa Sfogato w konferencji naukowej
z wystąpieniem dotyczącym problematyki tremy u uczniów szkół muzycznych.
Wartość dofinansowania: 5 402,34 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 10 000 zł
Opis:
Przedstawiciele Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato: profesor psychologii, doktor i magister sztuki przedstawili wyniki badań dotyczących problematyki tremy u uczniów szkół muzycznych podczas 37. Dorocznej Konferencji EHPS 2023 Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia
04 września – 08 września 2023 r
Brema, Niemcy


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030 PROO Komitet do spraw Pożytku Publicznego