Jubileuszowy Koncert Chóru Mariańskiego "W drodze ku niepodległości"

Chór Mariański Fot. Marta PolańskaKoncertem pieśni patriotycznych W drodze ku niepodległości, 8 listopada, w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej, Chór Mariański uczcił kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także Jubileusz 65-lecia wznowienia działalności zespołu po wojnie. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Okazały kosz biało-czerwonych róż z biało-czerwoną wstęgą – dar Pary Prezydenckiej ustawiono po prawej stronie estrady. Scenę oświetlono biało-czerwoną iluminacją i przystrojono polskimi flagami oraz dekoracją kwiatową, którą przygotowała Kwiaciarnia T. K. Ziomek. Na tak pięknej estradzie Chór Mariański z Orkiestrą Krakowska Młoda Filharmonia prezentował się znakomicie.

O godzinie 17 Salę Koncertową Filharmonii Krakowskiej wypełniły dźwięki fragmentu Chwytajcie liry z oratorium Stworzenie Świata Josepha Haydna w wykonaniu Chóru Mariańskiego pod dyrekcją Maestro Jana Rybarskiego przy fortepianowym akompaniamencie Zygmunta Kokoszki. Utwór opiewający chwałę i potęgę Boga stanowił wspaniałe otwarcie wieczoru i nawiązanie do głównego nurtu działalności zespołu, którym jest śpiew na chwałę Bożą w parafii NMP z Lourdes, w Krakowie. W wyborze Stworzenia świata Josepha Haydna można byłoby doszukiwać się także muzycznej dedykacji dla Państwa Ewy i Adama Bak z Adam M. Bak Foundation, Inc. New York - głównego mecenasa koncertu, dzięki któremu Chór Mariański po raz kolejny mógł wystąpić z repertuarem niepodległościowym na scenie Krakowskiej Filharmonii, a także w innych zakątkach świata, m. in. w Nowym Jorku.

Jerzy Zelnik Fot. Marta Polańska
Jerzy Zelnik prowadzący koncert
Fot. Marta Polańska

 

Wśród zaproszonych na Jubileusz Chóru Mariańskiego gości, oprócz Państwa Ewy i Adama Bak - Adam M. Bak Foundation, Inc., New York, znaleźli się także:

Wojciech Kolarski - Minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Janina i Jan Tadeusz Dudowie – Rodzice Prezydenta RP

Parlamentarzyści m. in.: Waldemar Kraska – Senator RP, z małżonką

dr Magda Kapuścińska - Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

prof. Marek Szpunar - Prezes Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Zdzisław Ryn z małżonką Grażyną Ryn

prof. Jerzy Kurcz - Akademia Muzyczna w Krakowie

Scena Fot. Marta Polańska
Scena w narodowych barwach
Fot. Marta Polańska

 

Proboszczowie i Księża Archidiecezji Krakowskiej:

ks. dr Paweł Holc CM - Rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy na Stradomiu, Superior Domu Stradomskiego

ks. Bogdan Zapotoczny CM – Superior Domu Kleparskiego

Księża Misjonarze ze Stradomia, Kleparza

ks. Aleksander Bandura CM – proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo pod wezwaniem Błogosławionej Anieli Salawy

ks. Jacek Kuziel CM – proboszcz parafii NMP z Lourdes, opiekun i sponsor Chóru Mariańskiego

ks. Bronisław Sieńczak - pomysłodawca i twórca Centrum „Radosna Nowina 2000”

ks. Mirosław Kaczmarczyk – proboszcz parafii przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

ks. Krzysztof Czaja OESSH – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach

ks. Bogusław Czech - proboszcz parafii w Straszęcinie

Maestro Jan Rybarski Fot. Marta Polańska
Maestro Jan Rybarski otrzymuje obraz przedstawiający Św. Cecylię
Fot. Marta Polańska
Dekoracja Kwiatowa Fot. Marta Polańska
Dekoracja Kwiatowa - Kwiaciarnia T. K. Ziomek
Fot. Marta Polańska

 

Przedstawiciele Szkół:

Ojciec Duchowny oraz Urszula Dydo – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej

Małgorzata Żabicka - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

Przyjaciele Chóru Mariańskiego z Krakowa, Warszawy, Kozienic, Siedlec, Włoszczowej, Gdyni, Miechowa i Rajczy.

Przedstawiciele redakcji Telewizji Trwam, która już po raz trzeci rejestruje koncert niepodległościowy oraz czasopism: Źródło, Niedziela, Gość Niedzielny.

Kwiaty od Pary Prezydenckiej Fot. Marta Polańska
Maestro Jan Rybarski, Metropolita Krakowski JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Fot. Marta Polańska
Kwiaty od Pary Prezydenckiej Fot. Marta Polańska
Metropolita Krakowski JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wręcza odznaczenia Członkom Chóru Mariańskiego
Fot. Marta Polańska

 

W części oficjalnej Metropolita Krakowski Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz wręczył Członkom Chóru Mariańskiego odznaczenia, Srebrny i Złoty Medal Jana Pawła II, za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.

Metropolita Krakowski zwracając się do uczestników niedzielnego koncertu jubileuszowego powiedział:

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zebranych. Gratuluję dyrygentowi tego wspaniałego chóru. Myślę, że ta obecność, tak liczna, jest wyrazem wielkiej życzliwości, uznania i wdzięczności. Tę wdzięczność i uznanie chciałem przekazać w imieniu Kościoła Krakowskiego. Pan dr Rybarski jest zawsze gotów uczestniczyć wraz z Chórem w kościelnych uroczystościach. Bardzo Wam Wszystkim dziękuję.

Chór Mariański Fot. Marta Polańska
Metropolita Krakowski JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Chór Mariański
Fot. Marta Polańska

 

Kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał, że działalność Chóru Mariańskiego nabrała dynamizmu za czasów Albina Małysiaka, niegdyś proboszcza parafii NMP z Lourdes, który odkrył młodego dyrygenta Jana Rybarskiego i powierzył mu prowadzenie zespołu. Jak zauważył Kardynał, Pan Jan Rybarski nie zmarnował talentu, kształcił się nadal, zdobywając tytuł doktora, a dzięki Jego maestrii Chór, chociaż nazywa się parafialnym zyskał ogólnopolską i międzynarodową renomę.

Maestro Jan Rybarski przedstawiając krótko historię zespołu wspomniał opłatki akademickie u Księży Misjonarzy, udział Chóru we wszystkich pielgrzymkach Ojca Świętego do Polski oraz wizyty zespołu w Rzymie, których do tej pory było aż osiemnaście.

Chór Mariański Fot. Marta Polańska
o. dr Tomasz Jarosz CSsR, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Jan Rybarski
Fot. Marta Polańska
Chór Mariański Fot. Marta Polańska
o. dr Tomasz Jarosz CSsR, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Jan Rybarski
Fot. Marta Polańska

 

Dzieje historii Chóru Mariańskiego splatały się z wątkami walki narodowo-wyzwoleńczej obecnymi w cytowanej przez prowadzącego koncert aktora Jerzego Zelnika, poezji Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida oraz w muzyce. Skomponowana przez ks. dr Wojciecha Kałamarza CM - wykładowcę w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, członka Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, laureata licznych konkursów kompozytorskich, Modlitwa za Ojczyznę, do słów ks. Piotra Skargi SJ, należy do żelaznego repertuaru Chóru Mariańskiego. Jej niezrównanym interpretatorem jest baryton, redemptorysta, o. dr Tomasz Jarosz CSsR, absolwent Wydziału Wokalnego i Wydziału Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie, wykładowca śpiewu i muzyki kościelnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz emisji głosu w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, a także na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. O. dr Tomasz Jarosz CSsR wraz z Chórem Mariańskim pod dyrekcją Maestro Jana Rybarskiego wykonywał Modlitwę wielokrotnie m.in. podczas uroczystości Zaprzysiężenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 6 sierpnia 2015, w Warszawskiej Archikatedrze. Znakomicie operując przepięknym barytonowym głosem wspaniale oddał dramatyczny charakter utworu wzywającego naród do walki za Ojczyznę. To modlitewne wezwanie jest w istocie parafrazą słów ks. Piotra Skargi SJ, któremu przypisano w całości autorstwo tekstu Modlitwy. Jak zauważa prof. dr hab. Jan Okoń analizując dzieje utworu literackiego: „zabieg ten nie był (…) neutralny aksjologicznie: dopiero w połączeniu z nazwiskiem Skargi nabierała Modlitwa nie tylko prawdziwie głębokiej treści obywatelskiej i patriotycznej, ale też waloru wzniosłości. Ową jej treść i wzniosłość Skarga sankcjonował jako postać owiana legendą proroka, zatroskanego na wzór proroków Starego Testamentu o los Ojczyzny — rodzimego Jeruzalem. Legendą wypracowaną przez okres niewoli, na przestrzeni wieku XIX. Takim go jeszcze widział Karol Wojtyła, gdy w Wielkim Poście 1940 roku pisał jeden z pierwszych swoich dramatów, pt. Jeremiasz, o klęsce narodu wybranego, niewoli i spełniającym się proroctwie ks. Piotra Skargi .” Tekst Modlitwy w połączeniu z nacechowaną silną ekspresją muzyką ks. dr Wojciecha Kałamarza, o wybitnie ilustracyjnym charakterze - w oryginale skomponowaną na baryton, chór mieszany i organy zastąpione 8 listopada orkiestrową aranżacją dr hab. Tomasza Chmiela – w znakomitym wykonaniu o. dr Tomasza Jarosza CSsR, Chóru Mariańskiego i Orkiestry Krakowska Młoda Filharmonia pod dyrekcją Maestro Jana Rybarskiego stanowiły artystycznie doskonałą całość.

ks. dr Wojciech Kałamarz CM Fot. Marta Polańska o. dr Tomasz Jarosz CSsR, Chór Mariański Fot. Marta Polańska
ks. dr Wojciech Kałamarz CM
Fot. Marta Polańska
o. dr Tomasz Jarosz CSsR, Chór Mariański
Fot. Marta Polańska

 

Polskość przebijała z każdej nuty pieśni patriotycznych, które w I i II części koncertu wykonywali znakomici soliści. Magda Niedbała – mezzosopran zaśpiewała pieśń Rozkwitały pąki białych róż (sł. K. Wroczyński, muz. M. Słobódzki pseudonim Kozar), a w duecie z Mariuszem Solarzem – tenor pieśń o ułanie i dziewczynie Tam na błoniu błyszczy kwiecie, do słów Franciszka Kowalskiego na melodię hr. Wencla Gallenberga, którą Fryderyk Chopin zacytował niemal dosłownie w Mazurku e-moll op. 41 zwanym palmejskim.

Chór Mariański Fot. Marta Polańska
Magda Niedbała, Mariusz Solarz, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Jan Rybarski
Fot. Marta Polańska
o. dr Tomasz Jarosz CSsR, Chór Mariański Fot. Marta Polańska
o. dr Tomasz Jarosz CSsR, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Jan Rybarski
Fot. Marta Polańska

 

Utwór Maszerują strzelcy (sł. B. Lubicz-Zahorski, muz. L. Łuskino) zabrzmiał w interpretacji o. dr Tomasza Jarosza CSsR – baryton. Bogusław Morka wykonał pieśni: Póki Polska żyje w nas (sł. W. Keine, muz. W. Korcz), Niepodległa, niepokorna (sł. J. Szczepkowski, muz. E. Szaniewska), z cytatem z Etiudy c-moll op. 10 nr 12 zwanej Rewolucyjną Fryderyka Chopina, Ojczyzno ma (sł. i muz. ks. K. Dąbrowski CSMA) będącą, jak zauważył Jerzy Zelnik, wspomnieniem mszy za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki oraz pieśń Skrzydła (sł. E. Bryła, muz. Wł. Korcz), a wspólnie z bratem Ryszardem Morką – bas utwór Moja Matko, ja wiem (sł. A. Małyszko, muz. P. Majboroda, arr. Marko).

Bogusław Morka, Ryszard Morka, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Tomasz Chmiel Fot. Marta Polańska
Bogusław Morka, Ryszard Morka, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Tomasz Chmiel
Fot. Marta Polańska

 

Ryszard Morka zaśpiewał także pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino (sł. F. Konarski, muz. A. Schültz), której publiczność wysłuchała w postawie stojącej. Alicja Ciesielczuk – sopran wykonała pieśni: Polskie Kwiaty (słowa i muzyka s. Magdalena CSFN), O mój rozmarynie rozwijaj się (autorzy nieznani), a 11-letni Szymon Maź, prywatnie wnuk Maestro Jana Rybarskiego, zaśpiewał Dziś idę walczyć, mamo, pieśń skomponowaną przez Małgorzatę Godlewską do słów poległego w powstaniu warszawskim młodego poety Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek.

Chór Mariański Fot. Marta Polańska
Alicja Ciesielczuk, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Jan Rybarski
Fot. Marta Polańska
Chór Mariański Fot. Marta Polańska
Szymon Maź, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia, Maestro Jan Rybarski
Fot. Marta Polańska

 

Hołd poległym w obronie Ojczyzny Polakom złożyli artyści wykonując Sanctus z mszy Requiem Giuseppe Verdiego (Alicja Ciesielczuk – sopran). Nie zabrakło dzieł Stanisława Moniuszki, autora dwunastu Śpiewników domowych, a także oper Straszny Dwór (Mazur, Aria SkołubyRyszard Morka), Hrabina (Pieśń ChorążegoRyszard Morka). Soliści, Chór Mariański oraz Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia wykonali pieśń Pierwsza Brygada (sł. T. Biernacki, A. T. Hałaciński, mel. Marsza Kieleckiego, arr. T. Chmiel) pod dyrekcją Maestro Tomasza Chmiela. Do śpiewających artystów dołączył Marszałek Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił się aktor Jerzy Zelnik. W loży zasiadał Tomasz Jamróz-Piłsudski, ubrany w mundur marszałkowski, spokrewniony z Marszałkiem Józefem Piłsudskim komendant Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich. Na zakończenie zabrzmiało Te Deum Josepha Haydna pod dyrekcją Maestro Jana Rybarskiego.

Kwiaty od Pary Prezydenckiej Fot. Marta Polańska
Od lewej: Jerzy Zelnik jako Marszałek Józef Piłsudski, Mariusz Solarz, Magda Niedbała, Bogusław Morka, Alicja Ciesielczuk, Ryszard Morka, o. Tomasz Jarosz, Chór Mariański, Krakowska Młoda Filharmonia
Fot. Marta Polańska

 

W imieniu zespołu słowa podziękowania dla dyrygenta wypowiedziała jedna z chórzystek:

Chór dzisiaj świętuje swój jubileusz 65-lecia działalności po wojnie, chociaż założony został w 1932 roku. Dzisiaj tak jak tu stoimy śpiewało dla państwa 70 osób. Stanowimy różne części tego organizmu. Wszystkie są ważne, ale ten organizm ma jeden mózg i jedno serce. I to jest nasz dyrygent pan Jan Rybarski. Chcielibyśmy wszyscy panu dyrygentowi z całego serca podziękować za to, że nas zaraża swoją pasją do muzyki, swoją miłością do śpiewu chóralnego, swoją miłością do Ojczyzny, za to, że jest dla nas inspiracją, że możemy wspólnie z Nim uczyć się kultury, pięknej muzyki i tę muzykę przed państwem wykonywać.

Kwiaty od Pary Prezydenckiej Fot. Marta Polańska
Gratulacje dla Maestro Jana Rybarskiego
Fot. Marta Polańska
Kwiaty od Pary Prezydenckiej Fot. Marta Polańska
Kosz biało-czerwonych róż - dar Pary Prezydenckiej
Fot. Marta Polańska

 

Na dołączonym do bukietu róż od Pary Prezydenckiej bileciku czytamy:

Z serdecznymi gratulacjami pięknego jubileuszu i z najlepszymi życzeniami dalszych sukcesów.

Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda, Warszawa 5 listopada 2015

 

Niech te życzenia sukcesów spełniają się w kolejnych długich latach działalności Chóru Mariańskiego Ad Majorem Dei Gloriam.

Marta Polańska

© 2017 DolceSfogatoMagazine.com. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER.PL