Jubileusz Profesora Romana Lasockiego

W piątkowy wieczór, 1 marca b.r. w Filharmonii Śląskiej odbył się koncert symfoniczny podczas którego Prof. Roman Lasocki obchodził Jubileusz 40-lecia pracy pedagogicznej w Katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Na początku w imieniu społeczności akademickiej głos zabrał Rektor Katowickiej Almae Matris Prof. Tomasz Miczka składając gratulacje oraz dziękując Profesorowi Lasockiemu za wieloletnią pracę pedagogiczną owocującą gronem wspaniałych wychowanków oraz prosząc o dalsze dzielenie swojego serca pomiędzy Warszawę i Katowice. Następnie Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk – Dyrektor Artystyczny Filharmonii Śląskiej - wypowiadając słowa podziękowania pod adresem – jak to określił – swojego „muzycznego brata” wspomniał także o cudownym powrocie Profesora po przebytej chorobie nie tylko do zdrowia, ale także na estradę.

 

Profesor Lasocki wzruszony ciepłymi słowami swoich przedmówców oraz charakterem uroczystości wspomniał początki swojej pracy w Katowickiej uczelni i jej ówczesnego Rektora, Prof. Józefa Powroźniaka oraz wybitnych Profesorów tamtych czasów: Stanisława Lewandowskiego, Stanisława Mikuszewskiego. Pawła Świętego, Bernarda Poloka, Alfreda Miczkę czy Pawła Roczka.

Po oficjalnej części rozpoczął się koncert. Jako pierwszy wystąpił dostojny Jubilat wykonując dedykowane mu Preludi e Cadenza Edwarda Bogusławskiego. Niezwykle emocjonalna interpretacja oraz mistrzowska kontrola instrumentu, od mistycznego i tajemniczego piano, przez intensywne i energiczne forte po wirtuozowskie staccato volante wzbudziła wielkie uznanie zgromadzonej licznie publiczności. Warto odnotować, że artysta grał na instrumencie „Lasocki” zbudowanym przez Stanisława Króla w czerwcu 2012 r.

W dalszej części wieczoru zaprezentowali się wychowankowie Profesora Romana Lasockiego.

Jako pierwsza wystąpiła Kamila Wąsik-Janiak, asystentka Profesora na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, wykonując Koncert e-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna. Grę artystki cechował ciepły dźwięk oraz muzykalność, w pierwszej części szczególnie zwróciła uwagę pełną temperamentu interpretacją kadencji, w Andante zainteresowała konsekwentnym prowadzeniem frazy i subtelnym pianem przy ponownym powrocie tematu a w części ostatniej - świetnie oddając jej pogodny charakter i wirtuozerię.

Kolejnym wykonawcą była Małgorzata Wasiucionek, studentka UMFC w Warszawie prezentując Fantazję na tematy z Opery Carmen G. Bizeta w opracowaniu Pablo de Sarasate. Starannie przemyślana interpretacja oraz dojrzałość i dbałość o precyzje gry wyraźnie przypadły do gustu publiczności.

Na koniec wystąpił wychowanek Profesora Romana Lasockiego z Katowickiej Akademii Muzycznej - Prof. Szymon Krzeszowiec, artysta już uznany, prymariusz Kwartetu Śląskiego. Wykonał Koncert e-moll Juliusa Conusa z wielką energią i swadą, a jego gra urzekała ciepłym i intensywnym tonem.

Orkiestrę Filharmonii Śląskiej prowadził wspaniale jej Dyrektor, Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, o którym Jubilat tego wieczoru powiedział, że zalicza go do grona "najwyżej utalentowanych artystów Europy". Potwierdził te słowa w pełni sprawiając, że młodzi artyści mogli czuć się niesłychanie komfortowo mając za pulpitem dyrygenckim znakomitego fachowca i wielkiego artystę.

Fakt zorganizowania Jubileuszu Profesora Lasockiego przez Akademię Muzyczną w Katowicach i Filharmonię Śląską świadczy o wielkiej wdzięczności tego środowiska dla Profesora. Idea ta zasługuje na duże uznanie, a także powinna stać się wzorem dla innych środowisk i instytucji, by doceniać swoich zasłużonych przedstawicieli

Marek Polański>

© 2017 DolceSfogatoMagazine.com. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER.PL