Jubileusz Profesora Romana Lasockiego

W piątkowy wieczór, 1 marca b.r. w Filharmonii Śląskiej odbył się koncert symfoniczny podczas którego Prof. Roman Lasocki obchodził Jubileusz 40-lecia pracy pedagogicznej w Katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Na początku w imieniu społeczności akademickiej głos zabrał Rektor Katowickiej Almae Matris Prof. Tomasz Miczka składając gratulacje oraz dziękując Profesorowi Lasockiemu za wieloletnią pracę pedagogiczną owocującą gronem wspaniałych wychowanków oraz prosząc o dalsze dzielenie swojego serca pomiędzy Warszawę i Katowice. Następnie Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk – Dyrektor Artystyczny Filharmonii Śląskiej - wypowiadając słowa podziękowania pod adresem – jak to określił – swojego „muzycznego brata” wspomniał także o cudownym powrocie Profesora po przebytej chorobie nie tylko do zdrowia, ale także na estradę.